Estudi dirigit

Curs Tecniques EstudiL’ ESTUDI és l’activitat central de Tramuntana, ja que els hàbits d’estudi i de treball personal resulten decisius en la formació dels nois.
Tramuntana compta amb dues sales d’estudi amb un professor encarregat de vetllar per l’aprofitament de l’estudi i facilitar el silenci i la concentració.
Cada sala d’estudi compta amb una biblioteca de literatura juvenil per estimular la lectura quan hagin acabat el seu treball escolar.
Al llarg del primer trimestre organitzarem un Curs de Tècniques d’Estudi i de programació del temps.