La Junta Directiva

El Club juvenil Tramuntana va néixer com una iniciativa d’un grup de pares amb l’afany d’aprofitar el temps de lleure dels seus fills per transmetre’ls-hi valors cristians i ajudar-los en l’adquisició d’hàbits per dur-los a la pràctica. Per això el Club Tramuntana està gestionat per una Junta Directiva formada per un conjunt de pares del club que es reuneixen periòdicament per vetllar pel bon funcionament del club i promoure activitats per als socis i les seves famílies.

La Junta Directiva del club està presidida actualment per en Diego Pelegrino.