Projecte educatiu

xiroisEl Club Tramuntana té com a objectiu fonamental que els nois que participen en les activitats del club desenvolupin habilitats i coneixements que els ajudin a millorar les seves capacitats i a preparar-se per a les responsabilitats del futur.
Amb aquest projecte educatiu els joves aprenen, d’una manera dinàmica i activa, a conèixer-se i a gestionar el seu talent, per viure i influir en la societat sense deixar-se arrossegar per modes o tendències.
A la vegada ajuda a apreciar els valors fonamentals i els aspectes ètics de major impregnació social.