Activitats

El projecte educatiu del Club Tramuntana es porta a terme a través de les activitats que s’organitzen al club. Aquestes activitats es vertebren sobre 5 eixos:

1. L’estudi, tant pel que fa al mètode com als hàbits de treball i les virtuts que l’envolten: laboriositat, ordre, constància…
2. La solidaritat, concretada en diverses activitats assistencials, d’ajuda als més necessitats
3. La formació cristiana, integrada a la vida ordinària i viscuda de manera pràctica i personal.
4. La cultura, a partir d’activitats com el teatre, la música, la lectura…
5. El temps de lleure, que s’ha d’aprofitar positivament, amb l’esport, excursions, jocs…