Qui som?

tramunEL CLUB TRAMUNTANA és un club juvenil complementari a la família i a l’escola, on els nois aprenen a passar-ho bé de forma sana adquirint coneixements útils, fent amics en un entorn favorable i rebent ajuda en la seva formació.

Aquesta formació està encomanada a la Prelatura de l’Opus Dei, que promou la santedat en la vida ordinària, a través del treball ben fet, en el servei a Déu i als altres.

Les activitats van dirigides a nois de 5è de Primària fins a 2n de Batxillerat, i a les seves famílies; a més dels socis, poden participar tots aquells que ho desitgin.

La gestió del club recau sobre el Comitè de Gestió, format per un grup de pares del club, que vetlla pel compliment de la Normativa de Convivència, que contempla un pla de protecció dels menors d’edat, d’acord amb les disposicions per a l’atenció i protecció dels infants i dels adolescents de la Generalitat de Catalunya i amb la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor. El Comitè de Gestió vetlla per a què totes les persones que participen a les activitats del club la coneguin i respectin. Podeu consultar la Normativa de Convivència a la seu del Club. Qualsevol que tingui constància d’un fet contrari a la Normativa de Convivència té l’obligació de comunicar-ho al responsable nomenat pel Comitè de Gestió.