Estudi dirigit

Curs Tecniques EstudiL’ ESTUDI és l’activitat central de Tramuntana, ja que els hàbits d’estudi i de treball personal resulten decisius en la formació dels nois.
Tramuntana compta amb tres sales d’estudi amb un professor encarregat de vetllar per l’aprofitament de l’estudi i facilitar el silenci i la concentració.
Cada sala d’estudi compta amb una biblioteca de literatura juvenil per estimular la lectura quan hagin acabat els deures.
Al llarg del primer trimestre organitzarem un Curs de Tècniques d’Estudi i de programació del temps.