El Comitè de Gestió

El Club juvenil Tramuntana va néixer com una iniciativa d’un grup de pares amb l’afany d’aprofitar el temps de lleure dels seus fills per transmetre’ls-hi valors cristians i ajudar-los en l’adquisició d’hàbits per dur-los a la pràctica. Per això el Club Tramuntana està gestionat per un Comitè de Gestió format per un conjunt de pares del club que es reuneixen periòdicament per vetllar pel bon funcionament del club i promoure activitats per als socis i les seves famílies.

El comitè de gestió del club està presidit actualment per en Diego Pelegrino.